DUYURULAR
HABERLER

Birimler » Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Birimi » Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri » 


TIP MESLEKLERİ ve ÖZEL TANI TEDAVİ MERKEZLERİ BİRİMİ

 

 
        
 

 

   Uzm. Dr. Ali ATAR
        Müdür Yardımcısı     

 

 
        
 
 
 
   Dr. Bilgin TOPÇU 
   Şube Müdürü
    

 
Vildan YAMAN V.H.K.İ        1409
     
 

 

Tıp Meslekleri  ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri :

 

1.   İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

 

2.   Serbest çalışan hekim muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin şikâyetlerini, ilgili odabaşkanlıkları ile işbirliği içerisinde sağlamak,

 

3.   Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

 

4.   Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek,

 

5.   Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/ veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,

 

6.   Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

 

7.   İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,

 

8.   Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

 

9.  İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,

 

10.  Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, denetlemek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek,

 

11. Tıp merkezleri bünyelerinde açılmak istenen cerrahi müdahale birimlerinin kayıtlarını tutmak, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

 

12.  Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış özel laboratuarların açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek,

 

13.  Muayenehane ve sağlık kabinlerinin, mevzuat gereği açılış, işleyiş, denetim ve gerekli tüm bilgilerinin kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

 

14.  Özel sağlık kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak, 

                                                                                                                     

15.  Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,    

                  

  

 
 

 

DENETİM FORMLARI

DÖKÜMANLAR

TIP

MESLEKLERİ

Protez ve Ortez Merkezleri Denetim Formu

Optisyenlik Müessesesi Denetim Formu

Muayenehane Denetim Formu

Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formu 

 

Muayenehane açma baş.istenecek belgeler

Personel çalışma belgesi

Polikliniklerde ruhsatnamesi için gerekli belgeler

Sağ.kur.başka yere nakli durumunda

Sağ.kur.devrinde ruhsat.gerekli belgeler

Lab.müessese ruhsat.baş.için belgeler

Lab.müessese ruhsat.baş.dos.bulunması ger.belgeler

 

 

YÖNETMELİKLER

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Akgün Yazılım / Tüm hakları saklıdır.