DUYURULAR
HABERLER

Birimler » Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Birimi » Eczacılık Birimi » 


ECZACILIK BİRİMİ

 

 

 
      
 

 

   Uzm. Dr.  Ali ATAR
           Müdür Yardımcısı     

 

 
    
 
 
 
        Dr. Bilgin TOPÇU    
      Şube Müdürü
    

 
Ali Sadettin TAŞKIRAN Eczacı  
Gülşah Güler Eczacı  
Sümeyye AYDEMİR Eczacı  
 

 

·  1-ECZANELERLE İLGİLİ HİZMETLER

Eczane açılış, nakil, devir, kapanış işlemleri
Eczane Mesul Müdürlük belgesi düzenlenmesi
Vereseli eczane işlemleri
Eczane tadilat işlemleri
Eczacı soyadı ve eczane kroki değişikliği işlemleri
Eczane denetimleri (Yılda 2 defa)
Muvazaa araştırması
Eczanelerden gelen miadı geçmiş uyuşturucu ve psikotrop ilaçların usulüne uygun imhası

 

·  2-ECZA DEPOLARIYLA İLGİLİ HİZMETLER

Ecza deposu açılış, nakil, kapanış ve devir işlemleri
Ecza deposu mesul müdür ve adres değişikliği
Ecza deposu unvan değişikliği
Ecza deposu denetimi (Yılda 2defa)
Ecza Depoları tarafından her ay Müdürlüğümüz’e gönderilen, kontrole tabii müstahzarların satış ve sarf hareketlerinin takibinin yapılması ve suistimali halinde yasal işlem başlatılması
Ecza deposu stoğunda bulunan ve miadı geçen uyuşturucu ve psikotrop ilaçların usulüne uygun olarak imhasının yapılması

 

·  3-MEDİKAL GAZ ÜRETİM, DOLUM, DEPOLAMA, DAĞITIM VE SATIŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

Medikal Gaz üretim veya dolum tesisi açılış, nakil işlemleri Bakanlığımız İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile beraber yürütülür.
Medikal Gaz depolama ve dağıtım tesisleri izin belgeleri Müdürlüğümüzce düzenlenir.
Medikal Gaz tesisleri için Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir.
Medikal Gaz Tesislerinin denetimi (Yılda 1 defa)

 

·  4-BİTKİSEL DROG SATAN AKTAR VE BAHARATÇILARLA İLGİLİ HİZMETLER

Bitkisel drog ve baharat satış yerlerine satış izin belgesi düzenlenir.
Aktar ve baharatçıların ilgili Genelgelere uygun olarak satış yapmaları denetlenir.
Bakanlığımız İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun emirleri yerine getirilir.(Denetimi Yılda 1 defa)

 

·  5-KOZMETİK ÜRÜN ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

Kozmetik ve kişisel bakım ürünü üreten, ithal eden ve bu ürünlerin tedarik zincirinde yer alan firmaların, Bakanlığımız İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yaptıkları bildirimler kontrol edilir.
Kozmetik ürün imalat müesseselerinin İyi İmalat Kılavuzu’na göre denetimleri yapılır.
Piyasada bulunan kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin etiket ve ambalaj bilgileri Kozmetik Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre kontrol edilir.

 

 ·  6-YEŞİL, KIRMIZI VE MOR REÇETELER İLE İLGİLİ HİZMETLER

Özel ve devlet hastanelerine, aile sağlığı merkezlerine ve serbest hekimlere yeşil, kırmızı ve mor reçete dağıtımı şubemizce yapılır. Bu bilgiler periyodik olarak Bakanlığımız İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilir.
Eczanelerce karşılanan yeşil, kırmızı ve mor reçeteler kontrol edilerek uygun olmayan reçetelerle ilgili doktor ve eczacılar uyarılır.
Kaybolan kırmızı-yeşil reçete, sahte reçete ve doktor kaşeleri Bakanlığımız İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bildirilir.

 

·  8-HEMOFİLİ TAKİP KARNESİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

01.08.2001 tarihinden itibaren, hemofili ve kan ürünleri reçeteleri için özel renkli reçete uygulanmasına başlanmıştır.
10.02.2009 tarih ve 10163 sayılı Genelge doğrultusunda, 01.04.2009 tarihinden itibaren Hemofili takip karnelerinin düzenlenme ve hastalara ulaştırma işlemleri, İl Sağlık Müdürlükleri’ne devredilmiştir.
Belirtilen tarihten itibaren, söz konusu Hemofili karneleri şubemiz tarafından düzenlenmektedir.

 

·  9-BAKANLIK EMİRLERİNİN İLGİLİ KURUM/KURULUŞLARA ULAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ HİZMETLER

Temel Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge gereği, Bakanlığımız İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen Genelge ve çeşitli duyuruların ilgili mercilere (Eczacı Odası, Meslek grupları, Eczanelere, Ecza Depoları Sağlık Kurum ve Kuruluşlara gibi) zamanında ulaştırılması sağlanır.

  

·  10-ÖZEL HASTANE ECZANELERİ İLE İLGİLİ VERİLEN HİZMETLER

Özel hastane eczanelerinin ruhsat ve mesul müdürlük belgeleri Şubemizce düzenlenmektedir.
Özel Hastane eczaneleri denetimi yılda iki defa, eczacı veya doktor eliyle yürütülmektedir.
Denetim tutanakları ile tespit edilen eksikliklerin tamamlanması takip edilerek ilgili Yönetmelik ve Genelgelere uygunluğunun sürdürülmesi sağlanır.

 

·  11-İLAÇ TAKİP SİSTEMİ VE ÇKYS İLE İLGİLİ HİZMETLER

 

Eczaneler, Ecza Depoları, Aile Hekimlikleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Hastane eczaneleri, ilaç sarf eden diğer tüm merkezlerin İTS kayıtları yapılarak GLN Numaraları verilmektedir. 

 

 

 
 

 

DENETİM FORMLARI ve DİĞER FORMLAR

DÖKÜMANLAR

ECZANE

Eczane Denetim Formu

Kozmetik Denetim Formu

Medikal Gaz Denetim Formu

Özel Hastane Eczane Denetim Formu

Aktar Denetim Formu

Ecza Deposu Denetim Formu

Buzdolabı Isı Kontrol Formu

Isı Nem Takip Formu

Özel Hastane Mesul Müdür Ataması Formu

Hemofili Karnesi İçin İstenen Belgeler

Kan Ürünü ve Hemofili Formu

Kırmızı Doz Aşım Listesi

Yeşil ve Kırmızı Reçete 

 

 

 

Aktar ve Baharatçı Açılış İşlemleri

Aktarlarda Satılabilecek Ürünler

Aktar Satış İzin Belgesi

Ecza Deposu Açılışında İstenen Belgeler

Eczane Ruhsatı Almak İçin Temin Edilmesi Gereken Malzemeler

Eczane Açılışında İstenen Belgeler

Eczane Devrinde İstenen Belgeler

Eczane Mesul Müdür Tayini İçin Gerekli Belgeler

Eczane Ruhsat İptslinde İstenen Belgeler

Vereseli Eczane Açılışında İstenen Belgeler

 

YÖNETMELİKLER

 

Kozmetik Kanunu

Bildirim İmalatçı

Gmp-Kozmetik

Gmp-Kozmetik2

Kozmetik Bildirimi

Kozmetik Kanunu

Kozmetik Yönetmelik

  Ekler

ek1      ek4      ek7     

ek2      ek5      ek9    

ek3      ek6      ek10     

23 Mayıs 2005 Tarihli Resmi Gazete

İyi İmalat Uygulamaları Klavuzu

 

6197 Sayılı Eczacılar Kanunu

Aktarlar Genelgesi

Eczacılar Hakkında Kanun Yeni 

Eczacılar İle İlgili Yönetmelik

Medical Gazlar Genelge 2011

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Akgün Yazılım / Tüm hakları saklıdır.