DUYURULAR
HABERLER

Birimler » İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü » 


İL PERFORMANS ve KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜMÜZ

 

İl Kalite Koordinatörü Uzm. Dr. Ramazan GÜRGÖZE

Ebe Emine GÜNAY ZENGİN

 

İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVLERİ

İL PERFORMANS VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 1.Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek,

 2.İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koordinasyon görevini yürütmek, Sağlıkta Kalite Standartları uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve destekleme görevini yürütmek,

 3.İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,

 4.Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak,

 5. Sağlık Müdürlüğünce değerlendirmesi yapılan sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek,

 6. Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,

  7.İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Performans Kriterlerine istinaden, Şube ve Birimlerden veri toplamak, gelen verileri analiz ederek doğruluğunu sağlama.

  8.İlimiz dahilinde bulunan Kamu, Üniversite ve Özel Hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezlerinin Klinik Kalite verilerinin zamanında ulaştırılıp, ulaştırılmadığının Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde kontrolünü ve ulaştırılmasını sağlamak.

   9. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SIYOS™) kullanıcılarına ilişkin bilgileri Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SIYOS™)’ne kaydetmek,

  10.Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü görevleri yerine getirmek,

 

 

© 2014 Akgün Yazılım / Tüm hakları saklıdır.