ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI İL İÇİ ATAMA VE NAKİL İŞLEMLERİ İLANI


Eklenme Tarihi : 15.06.2017

Amaç:

 

 Bu il içi atamanın amacı; il içerisindeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak, personelin il içinde adil ve dengeli dağılımının sağlanması ve personelin il içinde yer değiştirmesine imkan tanınması.

 

Kapsam:

 

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) ve Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) personeli kapsar.

 

Başvuru Şartları:

1–Müdürlüğümüze bağlı ASHİ’lerin personel sayıları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda personel ihtiyacı olan ASHİ’lere 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Personelinin

İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge kapsamında, hizmet puanları dikkate

alınarak, atama yapılacaktır

2-Aynı Yönergenin Kadroların İlanı ve Başvurular başlıklı 6. Maddesi gereğince; Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönergesine göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar Müdürlüğümüz internet adresinden(www.elazig.ism.saglik.gov.tr)  ilan edilecek olup, bu kadrolara atanmak isteyen personel en çok 5 (beş) tercihle birlikle başvurusunu müracaat tarihleri içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

3-Daha önce il içi atamaya başvurup atama kararını iptal ettirenlerin iptal tarihi itibariyle 1 yıl süre geçmeden yeni tayin talebi değerlendirilmeyecektir.

5– Ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Tercih İşlemleri:

1-15 Haziran 2017 tarihinde başlayacak olan müracaatlardan en geç 19 Haziran 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimine ulaşan tayin talepleri değerlendirmeye alınacaktır.

2-Başvurular sadece ilan edilen unvan ve yerlere; müracaat yapmasına izin verilen ASHİ personeli tarafından yapılacaktır. İlan edilen unvan ve yerler ile müracaat izni verilenler dışındaki başvurular işleme alınmayacak ve sonucundan bilgi verilmeyecektir.

3- Başvuru yapacak personelin Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanan "İl İçi Tayin Talep Formu" veya dilekçe ile müracaatı kabul edilecektir.

 

 

 

Yerleştirme İşlemleri:

1-Başvuruların değerlendirilmesinde; öncelikle hizmet puanına göre, hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin ataması yapılacaktır.

  2–Sağlık Bakanlığınca en son 01/01/2017 tarihinde hesaplanan hizmet puanları başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

3-Hizmet Döküm Cetveli ve İl İçi Tayin Talep Formu imzasız ve onaysız olanlar ile müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4-Yerleştirme sonuçları en geç 20.06.2017 tarihinde Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

5-İlan edilen yerleştirme sonuçlara yapılacak olan itirazlar 21.06.2017 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne bizzat başvurularak yapılacak posta yada kargo yolu ile gönderilen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6-İl Sağlık Müdürlüğüne süresi içerisinde yapılan itiraz başvuruları Değerlendirme komisyonunca 22.06.2017 tarihinde değerlendirilecektir.

7-İtiraz başvurularının değerlendirme sonuçları ve kesin yerleştirme sonuçları Müdürlüğümüz web sitesinde (www.elazig.ism.saglik.gov.tr) 22.06.2017 tarihinde ilanen yayınlanacaktır.

8-Başvuruları Müdürlüğümüzce uygun görülen personelin atama işlemleri Haziran ayı içerisinde yapılacak olup, ataması yapılan personelin ayrılış/başlayış işlemleri Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'ye göre yapılacaktır.

 

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- İl İçi Tayin Talep Formu/Dilekçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  İL İÇİ NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ATAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA TAKVİMİ 

TARİH

AÇIKLAMA

15.06.2017-19.06.2017

Tayin talep başvurularının alınması.

20.06.2017

Başvuru formları ve istenilen belgelerin kontrolü.

20.06.2017

Başvuru ve ekli belgelerin İl Atama Komisyonuna sunulması.

20.06.2017

Komisyonun toplanması, alınan kararların onaya sunulması ve sonuçların ilan edilmesi.

21.06.2017-22.06.2017

Alınan kararlarla ilgili itirazların kabulü ve değerlendirilmesi.

22.06.2017

Kesin sonuçların ilanı

 

   
   
   

MÜRACAAT YAPMASINA İZİN VERİLEN ASHİ'LER

Sıra No

İstasyon Adı

Müracaat İzni Verilen Unvanlar

 

Sağlık Memuru

(İlk ve Acil Yardım)

Sağlık Teknikeri

(İlk ve Acil Yardım)

Müracaatı Kabul Edilecek Pers.Sayısı

1

Alacakaya 1 Nolu ASHİ

X

X

1

2

Maden 1 Nolu ASHİ

X

X

1

3

Kovancılar 1 Nolu ASHİ

X

X

1

4

Maden 2 Nolu ASHİ

X

X

2

5

Merkez 1 Nolu ASHİ

 

X

1

 

MÜNHAL KADROLAR

Sıra No

 

 

İstasyon Adı

Münhal Kadrolar

Sağlık Memuru

(İlk ve Acil Yardım)

Sağlık Teknikeri

(İlk ve Acil Yardım)

1

Merkez 3 Nolu ASHİ

2

2

Merkez 5 Nolu ASHİ

1

3

Merkez 6 Nolu ASHİ

2

4

Merkez 13 Nolu ASHİ

1

 

 

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı istasyonlarda görevli tüm personelimize tebligat yerine geçmek suretiyle ilanen duyurulur.


© 2014 Akgün Yazılım / Tüm hakları saklıdır.