S.H.S ve Y.S.H.S DIŞI PERSONELLERİN 2017 HAZİRAN -TEMMUZ DÖNEMİ İLLER ARASI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İLAN METNİ


Eklenme Tarihi : 12.06.2017

S.H.S ve Y.S.H.S DIŞI PERSONELLERİN 2017 HAZİRAN -TEMMUZ DÖNEMİ

 İLLER ARASI ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ İLAN METNİ

 

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesinin 7. Maddesi doğrultusunda, İl Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinde görev yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personellerin İller arası Atama ve Yer Değişikliği Tayin Talepleri 12/06/2017- 23/06/2017 tarihleri arasında kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvurular 12/06/2017 tarihinde başlayıp 23/06/2017 tarihinde saat 17:00 da sona erecektir.

2- Personelin   iller arası tayine başvurabilmesi için görev yaptığı ilde en az 1(bir) yıl çalışmış olması gerekmektedir.

3- Asaleti tasdik olmamış ve haklarında adli ve idari yönden bir soruşturma olan personellerin başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Son   başvuru tarihi itibari ile herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan personellerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5- Son başvuru tarihi itibari ile ücretsiz izinde (Askerlik, doğum vs.) bulanan personellerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6- İlan edilen münhal kadrolar dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.

7- Başvuru şartlarını taşımadığı halde müracaat edenlerin başvururları değerlendirmeye alınmayacak, sehven değerlendirmeye alınmış ve ataması uygun görülmüş personelin ataması iptal edilecektir.

8- Başvuruları  kabul edilen personelin yerleştirme işlemleri hizmet süresine göre, hizmet süresinde eşitlik olması durumunda ise eğitim durumuna göre en yüksek olandan başlayarak yapılacaktır, eğitim durumunun eşit olması durumunda kurum kayıtlarının giriş önceliğine göre yapılacaktır.

9- Yerleştirme     sonuçlan tebligat yerine geçmek üzere (www.elazig.ism.saglik.gov.tr)internet adresinden ilan edilecektir.

10- Müracaat için gerekli belgeler:

a)     Atama ve Nakil Talep Formu(Ek-l)

b)    Hizmet Belgesi

c)     Kadrolu kurumundan aldığı adli ve idari soruşturmasının bulunup bulunmadığına dair yazı.

 

d)    Muvafakat vermeye yetkili amir imzalı muvafakat yazısı.


Haber ile ilgili Dosyalar
ATAMA VE NAKİL TALEP FORMU

İndirmek için tıklayın
KADRO LİSTESİ

İndirmek için tıklayın

© 2014 Akgün Yazılım / Tüm hakları saklıdır.